PvdD fel tegen de kap van 1000 popu­lieren


23 mei 2016

Partij voor de Dieren Den Haag deed zondag mee aan de huldiging van de populieren langs de Johan de Wittlaan, President Kennedylaan en het Stadhoudersplantsoen. De 70-jarige populieren kregen een lintje wegens hun bewezen diensten aan mens, milieu en maatschappij. Met de huldiging protesteerden verschillende bewonersorganisaties tegen het voornemen van de gemeente om bijna duizend Haagse Populieren te kappen. De Partij voor de Dieren is fel tegen deze massale kap.

De bomen zorgen al jaren voor schone lucht langs een drukke verkeersader, voor schuilgelegenheid, nestgelegenheid en voedsel voor insecten en vogels, en vestigingsplaats voor o.a. mossen en korstmossen en voor een leefgebied voor vleermuizen.

Bomenstichting Den Haag is bij de gemeente Den Haag in bezwaar gegaan tegen de voorgenomen kap van de bijna duizend Haagse Populieren. Volgens de bezwaarmakers klopt de gemeentelijke beoordeling niet. Een second opinion, opgesteld door Groendirectie.holland, toont aan dat de beoordelingsmethode en de gehanteerde rekenmethode op grond waarvan een boom ‘om’ zou moeten, niet kloppen. Nadat het college de bezwaren van de Bomenstichting ongegrond heeft verklaard, is de stichting in beroep gegaan bij de rechter.

Naast de huldigingsactie en de rechtszaak komt het College van B&W op verzoek van de gemeenteraad met een reactie op de second opinion. Op basis van die reactie wordt het onderwerp geagendeerd in de gemeenteraad. De Partij voor de Dieren zal daarin al het mogelijke doen voor het behoud van de bomen.

De Partij voor de Dieren steunt de bezwaar makende bewoners en het initiatief van de Bomenstichting van harte. Raadslid Christine Teunissen: “B&W gaat veel te gemakkelijk over tot kap van bijna 1000 waardevolle bomen. Het is de vraag welke rol het achterstallig groenonderhoud en financiële argumenten hebben gespeeld bij deze beslissing. Door de acties van de bewoners en het debat in de raad voorkomen we dat het college de botte bijl pakt.”

Gerelateerd nieuws

PvdD wandelt met stadsvogelaar Martin van de Reep

Op 22 mei organiseerde de werkgroep van de Partij voor de Dieren Den Haag een excursie ter gelegenheid van Wereldbiodiversite...

Lees verder

Partij voor de Dieren bezoekt groene projecten Schilderswijk

De Haagse Partij voor de Dieren-fractie bracht maandag een werkbezoek aan groene initiatieven van bewoners, ondernemers en ma...

Lees verder