Bijdrage Proces Europese aanbe­steding harmo­ni­satie doel­groe­pen­vervoer


3 april 2023

Voorzitter,

Mijn beste vriendin werd 100 en dat werd gevierd met een high tea. Voorzitter de inspreeksters van vorige week gaf duidelijk aan dat ze van dit feestelijke moment maar 15 minuten heeft kunnen genieten. Dit is maar een van de vele voorbeelden die aangeven hoe het vervoer verbeterd kan worden.

Vandaar dat we de aangekondigde pilot iets willen aanscherpen om de kwaliteit maar vooral ook de menselijke kant voor de afhankelijke gebruikers te waarborgen.

Vandaar de motie oude mensen met vervoerswensen met het verzoek:

Verzoekt het college

  • bij de uit te voeren pilot uit te gaan van de bovengenoemde werkwijze;

  • Bij de aangekondigde evaluatie in september aangeven welke tekortkomingen worden gesignaleerd en welke oplossingen daarvoor worden aangedragen;


Deze motie dien ik in mede namens de CU/SGP en DENK. En voorzitter in het bijzonder een dankwoord aan de fractie van de CU voor de uitgeleende expertise om gezamenlijk tot dit voorstel te komen.


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Activiteiten met dieren

Lees verder

Bijdrage Geen bouw in natuurplas Van Reef

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer