Bijdrage Geen bouw in natuurplas Van Reef


5 april 2023

Voorzitter,

De Plas van Reef is een nu afgesloten natuurgebied dat een belangrijke plek vormt voor verschillende vogelsoorten en vleermuizen. Het is daarom ook aangewezen als ecologische verbindingszone. Nu hebben projectontwikkelaars deze plas gekocht omdat zij hopen dat de gemeente niet zo hecht aan ecologische verbindingszones en ze toestaat de plas deels te dempen en te bebouwen. Zo gaan we toch niet met ecologische verbindingszones om?

Voorzitter, mijn fractie ziet dat ontwikkelaars al pochen met de wijsheid dat een kleinere ecologische verbindingszone de natuur kan versterken. Ik hoop dat de wethouder het met mijn fractie eens is dat de natuur niet versterkt zal worden door het te bebouwen. Graag een reactie.

Om deze bebouwingsplannen voor te zijn hebben we de motie ingediend om niet mee te werken aan bouwplannen in de Plas van Reef maar hier in te zetten op behoud van de natuur. Deze is aangenomen.

Echter, de afdoening is zorgelijk. Eerst wordt gezegd dat de natuur voorop staat, maar vervolgens wordt gezegd dat een verkennend onderzoek wordt verricht naar de diverse mogelijkheden voor meer openbare toegankelijkheid en kwalitatieve ‘activering’ van de Plas van Reef. Daarbij wordt gezegd dat het uiteindelijke doel is om de Plas van Reef een waardevolle toevoeging met ‘diverse functies’ te laten worden voor de stad Den Haag. Dit klinkt als een eufemisme; diverse functies toevoegen aan een natuurgebied betekent het flink bebouwen van de natuur. Klopt dat? Of voert de wethouder echt de motie uit en hanteert hij als uitgangspunt dat de ecologische zone niet wordt bebouwd?

Interessant voor jou

Bijdrage Proces Europese aanbesteding harmonisatie doelgroepenvervoer

Lees verder

Bijdrage Zienswijze beeldkwaliteitsplan ANWB-terrein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer