Bijdrage Ziens­wijze beeld­kwa­li­teitsplan ANWB-terrein


5 april 2023

Voorzitter,

Ik begrijp dat Wassenaar Den Haag nog niet tegemoet is gekomen en door wil gaan met het hoge bouwplan. Klopt het dat de gemeente daarom in beroep zal gaan tegen het bestemmingsplan zodra die is vastgesteld?

Het beeldkwaliteitsplan lijkt verder niet voldoende bescherming te bieden voor het groen en de voorgestelde groene zichtlijnen blijken eigenlijk een dak van een parkeergarage te zijn. Is de wethouder het eens dat de kwaliteit van het groen in de ontwikkeling heel beperkt is? Waarom is dit niet in de zienswijze genoemd? En hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat de herontwikkeling geen schade toebrengt aan het groen op landgoed Clingendael?