Bijdrage Voort­gangs­be­richt Stof­kam­ope­ratie


5 april 2023

Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor deze brief. Dit is een onderwerp waar we erg lang al op wachten. We zien graag snel de resultaten ten aanzien van de stofkamoperatie. De reden dat we deze brief echter hebben geagendeerd is dat we de wethouder willen oproepen om prioriteit te geven in het aanwijzen van Post65-gebouwen tot monument.

De wethouder geeft aan dat het onderzoek naar Post 65 erfgoed naar verwachting in juni 2023 wordt gepresenteerd en dat dan kan worden overwogen het aanwijzen van monumenten te prioriteren. Dit lijkt ons gegeven alle sloopplannen een goed idee. Het zou erg verstandig zijn om als gemeente te bepalen welke gebouwen in elk geval monument zouden moeten worden. Is de wethouder inderdaad bereid deze aanwijzing te vervroegen en dat dit jaar al rond te maken?