Bijdrage Raad Kunstenplan en Spuiforum


1 november 2012

Meerjaren beleidsplan Kunst en Cultuur
Voorzitter, cultuur zorgt voor een verrijking van het leven. Het staat voor de immateriële waarden die de Partij voor de Dieren belangrijk vindt. Cultuur zet aan het denken, maakt emoties los, ontroert of ontregelt, cultuur helpt mensen om buiten de gebaande paden te denken; en dat heeft deze samenleving hard nodig.

Een kaalslag van 20% op het cultuurbudget waardoor instellingen in de wijken verdwijnen en instellingen als het Museon en het Koorenhuis, een enorme bezuiniging met grote personele gevolgen voor 2013 krijgt te verwerken, vindt de Partij voor de Dieren dan ook onverantwoord. Deze instellingen nemen een belangrijke plaats in bij de inwoners van deze stad. Het beeld van een betrouwbare overheid is met een dergelijke rücksichtslose bezuiniging die met een sneltreintempo wordt doorgevoerd, ver te zoeken.

Voorzitter, extra cru is dat dit college zichzelf in de strijd heeft gegooid om de culturele hoofdstad 2018 te worden. Het is immers maar zeer de vraag wat er nog aan culturele instellingen en activiteiten in onze stad overblijft. Een kaalslag van dergelijke omvang, en tegelijkertijd miljoenen steken in een nieuw prestige project, kan dan ook niet op steun van de Partij voor de Dieren rekenen.

Spuiforum
Voorzitter, het standpunt van de Partij voor de Dieren over het spuiforum is bekend. De Partij voor de Dieren is tegen dit plan. Waar we de laagdrempelige culturele instellingen in de wijken wegbezuinigen, gaan we een miljoenengebouw op het spuiplein zetten. Doodzonde.

De burgemeester heeft de wonderlijke oproep gedaan dit plan te steunen omdat het Spuiforum de verbeelding in steen is van de internationale roeping van Den Haag. Investeren in steen is duidelijk belangrijker voor dit college dan investeren in mensen. Ook blijkt hier wederom dat de gewone Haagse bewoner de prijs moeten betalen voor de internationale wensdromen van dit college.

De Partij voor de Dieren vindt het volstrekt onverantwoord om in deze tijd meer dan 180 miljoen in een nieuw bouwwerk te steken.

Wij zien liever dat de huidige zalen gerenoveerd worden. Hergebruik dus. Dat kost ook geld maar niet zoveel als dit spuiforum. En in het kader van duurzaamheid en verantwoord omgaan met wat we hebben geeft dat ook een goed signaal af. In dat geval kunnen we namelijk ook de bestaande instellingen in Den Haag behouden. Win-win dus.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer