Bijdrage Raads­voorstel: Verklaring van geen beden­kingen (Wabo) ten aanzien van aanvraag om omge­vings­ver­gunning voor Spui en Gedempte Gracht


Cie Ruimte

23 april 2020

Voorzitter,

Vandaag hebben we het over een plan om de nog resterende gebouwen aan de gedempte gracht te slopen. Het laatste stukje van de oorspronkelijke kleinschalige stad om de nieuwe kerk verdwijnt zo.

Het gaat om 17e en 18e eeuwse panden die worden gesloopt voor nieuwbouw. En waarom? Omdat dit voor de eigenaar goedkoper is. De eigenaar heeft bewust de panden tientallen jaren laten verkrotten, zodat de gemeente ondertussen de panden heeft opgegeven en genoegen neemt met het bouwen van een groot complex als de gevels maar historiserend zijn. Waarom niet inzetten op renovatie? Kan de wethouder verder aangeven of überhaupt gekeken is naar de waardevolle elementen van de gebouwen en geïnventariseerd is wat de geschiedenis precies is?

De Rijksoverheid heeft deze gebouwen niet voor niets beschreven als beeldbepalende gebouwen binnen het Rijksbeschermd stadsgezicht. Sloop-nieuwbouw hoort daar in principe niet bij. Uitgangspunt zou behoud van de gebouwen dienen te zijn en waar dit niet kan zou de huidige waardevolle structuur dienen te worden behouden. Met de sloop verdwijnt unieke bebouwing uit Den Haag; juist de kleinschaligheid met achterhuizen is uniek in Den Haag en dit verdwijnt. Kan de wethouder aangeven hoe hij hier naar kijkt?

Dan specifiek over de monumenten aan de Spuikant. Er wordt gekozen om achterhuizen van de monumenten te slopen. Dit is toch gewoon in strijd met de gedachte achter het bestemmen van deze gebouwen als monument? Waarom is er geen specifieke sloopvergunning nodig voor deze monumenten?

Ook bij dit plan lijkt sprake te zijn van een salamitactiek. Er wordt aangegeven de spuikant niet te slopen, maar deze gebouwen maken geen onderdeel van de aanvraag. Waarom niet? Wanneer vindt de renovatie van dit deel dan plaats? Waarom is dit grote sloopplan wel klaar maar het renovatieplan niet? Of gaan deze panden ook eerst nog verder verloederen voor er wat gebeurd? Kan de wethouder specifiek aangeven wat er gaat gebeuren met het monumentale achterhuis van spui 149. Wordt die gesloopt?

Voorzitter, dit unieke stukje geschiedenis in ons centrum verdient zorgvuldige renovatie, niet de sloophamer.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage MRDH Consultatiememo onderzoeken tarieven OV

Lees verder

Raadsvoorstel nota 'Kiezen voor verkeersveiligheid', verkeersveiligheidsstrategie Den Haag 2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer