Bijdrage Rapport Jeugdom­budsman 'Gehoord aan de jeugd­be­scher­mings­tafel'


31 augustus 2023

Voorzitter,


Allereerst nogmaals dank aan de jeugdombudsman voor dit rapport. We bespreken vandaag opnieuw over klachtenregelingen.


Ik start met aanbeveling 2 die de jeugdombudsman doet in haar rapport, Breng de Werkwijze in overeenstemming met de praktijk en los knelpunten op.

De werkwijze is inmiddels aangepast hoorde we van de jeugdombudman. Wel hebben wij nog de vraag aan de wethouder of de werkwijze van de jeugdbeschermingstafel sinds 2016 wel eens is geëvalueerd of er is gereflecteerd op de werkwijze? Is er in de zeven jaar sinds de werkwijze is opgesteld nooit eerder een casus zoals deze voorbij gekomen? Hoe kan dat, dat er nu pas wordt gestuurd op duidelijkere communicatie? We maken ons daarbij zorgen om vergelijkbare casussen zoals de jeugdombudsman in haar onderzoek aangestipt, maar die niet in beeld zijn, omdat ouders of jeugdigen de weg om een klacht in te dienen minder goed weten te vinden bijvoorbeeld.

De Jeugdombudsman constateert citeer ik uit het rapport dat de klacht over de voorzitter (mede) is behandeld door zijn eigen leidinggevende. De Jeugdombudsman heeft de gemeente er eerder al op gewezen dat zo de schijn van partijdigheid kan ontstaan. De partij voor de Dieren wil graag van de wethouder weten wat de stand van zaken rondom een onafhankelijke klachtencoördinator is welke acties zijn ondernomen na alle signalen vanuit de verschillende onderzoeken van de jeugdombudsman. Wat de partij voor de Dieren betreft komt dit nu echt vast te liggen in het protocol.

Tot zover.

  Interessant voor jou

  Bijdrage Nationaal Park Hollandse Duinen i.o.

  Lees verder

  Bijdrage Den Haag geeft thuis, beleidskader aanpak dakloosheid 2023- 2030

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer