Bijdrage Resul­taten SodM-onderzoek naar de gasex­plosie in de Jan van der Heij­den­straat


Cie Bestuur

12 juni 2019

Voorzitter,

De beelden van de gasexplosie zijn vreselijk om te zien. De slachtoffers kampen nog dagelijks met de gevolgen hiervan. De fractie van de Partij voor de Dieren leeft mee met de getroffen bewoners. Persoonlijk woon ik zo dichtbij het getroffen pand, dat mijn huis mee dreunde. De vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren, brandt bij iedereen op de lippen. Maar uit het onderzoek komt maar een half antwoord en dit is vooral voor de slachtoffers zeer onbevredigend. Klopt het dat er nog een vervolgonderzoek plaats zal vinden, vraag ik aan de wethouder.

Ook al is er geen schuldige aan te wijzen; Stedin moet overduidelijk zijn zaken op orde krijgen. Ze loopt achter op andere netbeheerders en Stedin heeft zijn eigen prioritering gehanteerd waarbij hoge risico leidingen nog steeds in de grond liggen, terwijl ze hadden moeten worden vervangen. Bijna 300 km van de als hoogste risico geprioriteerde leidingen die voor 1 januari 2017 hadden moeten zijn vervangen, zijn dat niet. Hoeveel van dergelijke leidingen liggen in Den Haag?

De verwachting is dat zonder versnelling van de uitvoering Stedin de sanering niet binnen de geplande 20 jaar uitvoert. Wat opvalt is dat Stedin in zijn eigen berichtgeving hier een alternatieve werkelijkheid voorspiegelt en zegt dat de vervanging op schema ligt. Hoe kijkt de wethouder hiernaar? Hoe kijkt de wethouder er verder naar dat Stedin juist de geplande vervangingen steeds heeft vertraagd?

‘Zorg voor een versnelde aanpak’ is het devies van SodM. Wat gaat de wethouder met dit advies doen? Hoe stuurt de wethouder hierop? Ziet de wethouder ook een duidelijke rol voor de verschillende gemeenten als aandeelhouder? De aandeelhouders kunnen Stedin oproepen om de investeringsplannen te versnellen.

Voor de versnelling is medewerking nodig van vooral een aantal grote gemeenten en van waterleidingbedrijven, geeft SodM aan. Hoe ziet de wethouder dit? Hoe draagt ze bij aan deze versnelling en geeft ze invulling aan de gemeentelijke rol?

Tot slot wordt aangegeven dat Stedin haar lekzoekprogramma niet heeft aangepast voor grijs gietijzeren leidingen; Stedin had adequater invulling kunnen geven aan de frequentie van het lekzoekprogramma, aldus het SodM. Spreekt het college Stedin hierop aan en wordt de frequentie voor lek zoeken in bebouwde gebieden met grijs gietijzeren en asbestcement leidingen verhoogd?