Bijdrage Schrif­te­lijke vragen 'Straf leegstand af!'


20 september 2023

Voorzitter,

Fijn dat dit onderwerp op de agenda staat en dank aan de indieners van de schriftelijke vragen. De Partij voor de Dieren is juist voorstander van de leegstandsverordening: leegstand is wat mijn fractie betreft een maatschappelijk probleem dat het verdient om met aandacht, expertise, en regels binnen de gemeente goed georganiseerd te worden. Een goede aanpak van leegstand levert ook veel maatschappelijke waarde op. Is het college om concreet in kaart te brengen per wanneer de invoering van een leegstandsverordening reëel is en wat daarvoor nodig is?

Interessant voor jou

Bijdrage Bestemmingsplan Kop Assumburgweg

Lees verder

Initiatiefvoorstel Heerlijk Haring Happen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer