Bijdrage Signalen Haagse politie


Cie Bestuur

4 december 2019

Voorzitter,

Dank aan de insprekers voor hun verhalen. Met name dank voor het heldere verhaal van mevrouw Neven, die aangeeft dat er binnen de politie al sprake is van racisme, seksisme en andere vormen van discriminatie zolang er al diversiteit is binnen de politie.

De verhalen over discriminatie en racisme binnen de Haagse politie zijn verontrustend. Zowel de problematiek binnen de organisatie zelf, als de geweldsincidenten van de zogeheten ‘rotte appels’ naar burgers.

De burgemeester schrijft in zijn brief dat ‘daar waar sprake is van ontoelaatbaar gedrag niet wordt weggekeken, maar normstellend opgetreden’. Zou de burgemeester daar meer over kunnen zeggen? Weet hij wat de lijn is wat betreft consequenties stellen voor zulk ontoelaatbaar gedrag? En worden mensen die herhaaldelijk dit gedrag vertonen per definitie ontslagen, zoals nu gebeurd is op bureau Hoefkade?

Is er ook toezicht van buiten de organisatie die in de gaten houdt hoe de misstanden binnen de politie worden behandeld? En is er bijvoorbeeld een aanspreekpunt buiten de organisatie waar mensen discriminatie en racisme binnen de politie aan kunnen kaarten?

Zoals een aantal van mijn voorgangers en insprekers al aangaven, is het onwenselijk als de slager zijn eigen vlees keurt.

Verder zijn veel vragen door andere fracties al gesteld, dus ik zal met aandacht luisteren naar de beantwoording van de burgemeester en de heer van Musscher.