Bijdrage Sluiting Albatros


Cie Samen­leving

25 juni 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren was verbaasd om te horen dat het laatste specialistische behandelcentrum voor jeugdpsychotherapie van Nederland, Youz Albatros, gesloten gaat worden.

Mijn fractie heeft dan ook wat vragen. Volgens de berichten, gaat de afdeling sluiten omdat steeds meer jongeren geholpen kunnen worden zonder daarvoor uit huis te moeten. Dit is natuurlijk een positieve ontwikkeling. Intensieve ambulante zorg kan in sommige gevallen een beter alternatief zijn. Maar we weten ook dat dit helaas niet altijd tot de mogelijkheden behoort. Er zijn nog genoeg gevallen bekend waarbij de thuissituatie onderdeel is van het probleem. Ook zijn er jongeren die een intensievere begeleiding nodig hebben dan ambulante zorgverleners kunnen bieden. Kan de wethouder vertellen waar deze jongeren in de toekomst zullen worden opgevangen?

De Albatros vangt nu jongeren op uit heel Nederland. Op de afdeling zijn altijd sociotherapeuten aanwezig voor de dagelijkse begeleiding. Naast persoonlijke begeleiding krijgen de jongeren groepstherapie, psychodrama, psychomotorische therapie, systeemtherapie en nog veel meer behandelingen. Weet de wethouder hoe dit ambulant opgevangen gaat worden?

Voorzitter, in het bericht van Youz wordt ook aangegeven dat de capaciteit die vrijkomt zal worden gebruikt door een andere doelgroep. Weet de wethouder om welke doelgroep het hier gaat en wat dit voor effect zal hebben op de wachttijden voor deze doelgroep?

Inmiddels hebben bijna 3000 jongeren een petitie getekend. Deze petitie pleit voor voldoende passende behandelplekken voor jongeren met complexe psychiatrische problematiek. Mijn fractie hoopt dat de wethouder met Youz in gesprek wil gaan om de zorgen die spelen rondom de sluiting van de afdeling te bespreken en te onderzoeken wat de gemeente kan betekenen voor de jongeren die klinische hulp nodig hebben. Dankuwel.