Evaluatie Jaar­wis­seling 2018-2019


Cie Bestuur

26 juni 2019

Voorzitter,

De cijfers in de evaluatie van de jaarwisseling zijn helaas niet geruststellend. Meer agressie tegen hulpverleners, meer inzet van de politie, meer schade. De burgemeester noemt dit in haar brief ‘onrustig maar beheersbaar’. Een vreemde samenvatting van 21 gevallen van geweld tegen hulpverleners, 277 politie inzetten, 455 brandweer inzetten en bijna €200.000 aan schade, wat allemaal enorme stijgingen zijn! Zijn deze cijfers ook beschikbaar per wijk? Zo ja, zou de burgemeester deze kunnen delen met de raad?

En wat gaat de burgemeester er aan doen om deze cijfers weer te doen dalen? Nu verandert er nagenoeg niets in het beleid. We laten de vuurstapels en vonkenregen nu even buiten beschouwing, maar de vuurstapels op Scheveningen en Duindorp waren ooit bedoeld als bliksemafleiders voor crimineel en agressief gedrag tijdens de jaarwisseling. Dit lijkt niet meer te werken. Deelt de burgemeester deze conclusie?

Een ander cijfer dat ons opvalt, is het aantal voorlichtingen op scholen. Waarom is er op slechts 52 scholen voorlichting gegeven, terwijl dat het jaar daarvoor nog 79 was? Graag een reactie van de burgemeester. En wat gaat zij doen om ervoor te zorgen dat dit jaar gewoon alle scholen voorlichting krijgen?

Voorzitter, mijn fractie is blij dat de milieu-effecten van de jaarwisseling inmiddels worden meegenomen in de evaluatie naar aanleiding van een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren. Wel hebben we onze twijfels over de effectiviteit van de 3 meetstations. Op 3 punten in de stad worden fijnstofmetingen uitgevoerd op locaties die het RIVM heeft uitgekozen voor het meten van de dagelijkse luchtkwaliteit. De locaties zijn waarschijnlijk uitgekozen omdat ze representatief zijn voor gemiddelde Haagse verkeerssituaties. Dit zijn echter niet de wijken waar het meeste vuurwerk wordt afgestoken. Om de luchtkwaliteit echt te monitoren, zouden ook de wijken waar het meeste wordt afgestoken gemeten moeten worden. Hoe zit het met de luchtkwaliteit in Duindorp, Scheveningen, Laak, de Schilderswijk en andere dichtbevolkte wijken? Wil de burgemeester er ook op toezien dat de milieu-effecten in deze wijken worden gemeten?

Daarnaast is luchtkwaliteit natuurlijk niet het enige milieu-effect. Vuurwerk zorgt ook voor bodem- en watervervuiling. Dat komt door het fijnstof dat neerdaalt en door onverbrande vuurwerkresten. Waarom is dit niet meegenomen in de evaluatie? Zou dit volgend jaar kunnen worden meegenomen?

Voorzitter, dan nog een vraagje over het vuurwerk wat wordt afgestoken bij de vuurwerkshows. Kan de burgemeester bevestigen dat er inmiddels 100% ecologisch vuurwerk wordt gebruikt voor deze shows? Zo niet, kan zij dit uitzoeken?

Ten slotte nog een vraag over een andere aangenomen motie. Bij aantoonbare overlast in natuurgebieden zullen verbodsborden worden geplaatst op de plekken waar overlast heeft plaatsgevonden. Heeft de burgemeester locaties geïdentificeerd waar ze dit voor de volgende jaarwisseling overweegt? De burgemeester heeft ook toegezegd de raad nog te laten weten hoe deze overlast dan gemonitord gaat worden. Hierover vinden wij echter niets terug in de evaluatie. Zou de burgemeester deze informatie alsnog met de raad willen delen?