Bijdrage Stand van zaken ener­gie­crisis


Cie samen­leving

18 november 2022

Voorzitter dank u wel,

Allereerst kan de wethouder reflecteren op de inspreker? Dan sluit ik mij graag aan bij de voorgaande vragen die zijn gesteld door de SP. Als we kijken naar de uitkering van de 500 euro extra toeslag van het rijk zou deze in november worden uitgekeerd. Al wordt in de voortgangsrapportage wel genoemd dat het ook niet erg is als deze toeslag later in het jaar wordt uitgekeerd. Kan de wethouder verduidelijken of inwoners deze toeslag nu wel in november kunnen verwachten? Is dit inmiddels al wel in gang gezet?

Dan voorzitter worden er de komende maanden veel bewonersbijeenkomsten georganiseerd waar de 5 stappen methode wordt gecommuniceerd en met elkaar wordt gesproken over energiebesparing. Er wordt extra aandacht besteed aan wijken met veel woningen energielabel E, F,G. De PvdD ondersteunt deze initiatieven van harte. Maar kan de wethouder verduidelijken om welke wijken dit gaat? Wat houdt extra aandacht precies in? Worden woningcorporaties hier ook bij betrokken? Zijn zij bijvoorbeeld aanwezig bij deze bijeenkomsten?

Besparen, besparen, besparen. De PvdD pleit hier al jaren voor en we ondersteunen dit dan ook. Wel maakt de PvdD zich hierbij wel zorgen over de verantwoordelijkheid die we bij huurders neerleggen die al moeite hebben om hun rekeningen te betalen. Ik neem u mee in een voorbeeld vanuit de stad. Een inwoner met astma woont in een huur huis met energie label F. De zwarte schimmel staat op de muren. Wanneer de inwoner zijn verhuurde belt zegt deze: U moet ventileren en de kachel aanzetten. Maar het raam open zetten en de kachel constant aan laten dat kan deze bewoner niet betalen en is overigens ook helemaal niet duurzaam. Een aantal jaar geleden zijn de gevels en het aangezicht van het pand waarin de inwoner woont nog aangepakt, maar de verhuurder wil nu geen isolatie maatregelen te nemen. En zo heb ik nog tal aan vergelijkbare voorbeelden. De PvdD blijft dan ook aanstippen dat in veel van vergelijkbare situaties het gebruik van tochtstrips en radiatorfolie gewoon simpelweg niet alleen voldoende is en dat de verantwoordelijkheid niet geheel bij huurders ligt, maar bij de keuzes die gemaakt worden door de verhuurders en de woningcorporaties. Kiezen we in deze tijden eerst voor een warm, gezond en duurzaam huis en dan pas voor een mooi aangezicht van de gevel? Het blijft zo dweilen met de kraan open. We moeten nu kiezen voor oplossingen.

Gelukkig staat dan ook in het coalitieakkoord dat we een versnelling gaan maken in het isoleren van woningen met een verhoging van 10.000 woningen per jaar. In het coalitieakkoord wordt verwezen naar dat er hierbij geld nodig is vanuit het rijk. Is er al zicht op of dit geld al beschikbaar is voor ons als gemeente? En hoe gaat de wethouder particulieren verhuurders bereiken om hen ook aan te zetten tot verduurzamingsmaatregelen?Tot zover voorzitter.