Bijdrage There­si­akerk


Cie Ruimte

27 maart 2019

Voorzitter,

De komende tijd gaat er veel gebouwd worden in Den Haag. En dit is ook nodig. Afgesproken is dat dit type ontwikkelingen in het CID plaatsvinden. Juist om het karakter van bestaande wijken te behouden en koesteren.

Verder is in het coalitieakkoord afgesproken dat architectonische en groene kwaliteiten voorop staan en dat er buiten de aangewezen investeringsgebieden geen grootschalige gebiedsontwikkeling plaatsvindt. Hoe verhoudt dit zich tot dit project, voorzitter?

We zien dat hier een voor de wijk beeldbepalend gebouw wordt gesloopt en vervangen door een dertien in een dozijn woonblok. Dit moeten we toch niet willen? In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat alleen ruimte is voor projecten die passen bij de bestaande bouwstijl en in de bestaande omgeving. Dit lijkt me een goed uitgangspunt en ook meteen een reden om het voorliggende plan naar de prullenbak te verwijzen. Graag een reactie van de wethouder hoe dit project past in de bestaande bouwstijl.

De hele wijk is sinds 1930 opgebouwd met deze kerk als anker en dan past een enorm nieuwbouwblok er niet tussen. Vooral niet zo één met zo’n chique parkeerdek. Kent u die? Zo’n dek waar elke stad naar smacht om beeldkwaliteit toe te voegen aan een wijk.

Voorzitter, juist de Theresiakerk past goed in Oostbroek. De hele wijk is eromheen gebouwd. De Partij voor de Dieren vindt dat bestaande, beeldbepalende gebouwen moeten worden behouden. Niet slechts geregistreerde monumenten zijn het waard om te blijven staan, maar ook gebouwen die voor de buurt waardevol zijn. Waarom zet de wethouder zich niet meer in om deze kerk te koesteren? Welke opties zijn onderzocht voor hergebruik van de bestaande bouw?

Voorzitter, daarnaast hebben wij de signalen ontvangen die u zojuist ook weer van de insprekers hebt gehoord. De bewoners zijn slecht betrokken bij de ontwikkelingen, slecht geïnformeerd en voelen zich niet serieus genomen. Graag een reactie van de wethouder.

Naast een mooi gebouw gaan ook beeldbepalende bomen verloren. Hoe past dit bij de ambities van het college? Waarom moeten die wijken? En waarom komen deze niet terug?

Het moge duidelijk zijn de Partij voor de Dieren is voorstander van renovatie. Het is duurzamer dan nieuwbouw, het kan een positieve impuls geven aan de wijk en Den Haag behoudt een stukje van haar karakter. Wij hopen dat de wethouder de verhalen, klachten en plannen van de omwonenden serieus neemt en er alles aan zal doen om hen hierin tegemoet te komen.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022

Lees verder

Bijdrage Kadernota Duurzaamheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer