Bijdrage Tussen­balans Huis­hou­delijk Afvalplan 2016-2020


Cie Leef­om­geving

6 september 2018

Voorzitter,

De hoeveelheid afvalscheiding in Den Haag is nog steeds helaas dramatisch: ongeveer een derde van de totale hoeveelheid afval. De landelijke richtlijn is dat we in 2020 driekwart van het afval gescheiden inzamelen, daar zijn we nog lang niet. Daarnaast groeit de hoeveelheid afval in totaal door economische groei en groeiende consumptie. Dus de ecologische voetafdruk wordt groter, niet alleen in Den Haag maar wereldwijd, en dat zorgt ervoor dat onze grondstoffen in een razend tempo opraken.

Dat vraagt dus om een veel beter grondstoffenbeleid dan nu, en snel.

Ten eerste de stapels papier. Het college heeft aangegeven dat het voor de zomer van 2018 een voorstel doet voor de invoering van een idee van de Partij voor de Dieren: de Ja-Ja sticker. Door het systeem van de Nee-Nee sticker om te keren kunnen we 6.000 bomen per jaar besparen. Dat is een enorme quick-win. Inmiddels is de zomer voorbij. Wanneer kunnen wij de brief verwachten?

Voorzitter, aangezien het nieuwe contract met de AVR in zicht komt, is het belangrijk dat de gemeente niet opnieuw een wegwerp- en verbrandingscontract sluit, maar dat ze zoveel mogelijk inzet op hoogwaardig hergebruik van grondstoffen.

Op welke manier denkt het college invulling te geven aan de ambitie om van een afval-naar een grondstoffeneconomie te gaan? Welke duurzaamheidscriteria worden gesteld? Zijn er pilots waar we van kunnen leren? Bijvoorbeeld composteren?

In de loop van 2018 verzamelt de AVR het Haagse restafval uit wijken waar PMD niet gescheiden wordt ingezameld voor nascheiding van plastic. Waarom zet de gemeente in deze wijken niet gewoon in op bronscheiding? Wat ons betreft kan nascheiding aanvullend werken, maar kan het geen vervanging zijn voor bronscheiding. Graag een reactie.

Voorzitter, daarnaast loopt ook dit aanvullende contract af in 2020. Het is daarom extra handig om nu ervaring op te doen met nascheiding om op basis daarvan te beslissen of we ermee door moeten gaan of niet.

Nu rapporteert AVR alleen over het percentage van het nagescheiden afval dat gerecycled of anderszins nuttig wordt toegepast. Zo weten we niet wat de eindproducten zijn en of die laagwaardiger zijn dan bij bronscheiding. Kan de wethouder alsnog in die informatie voorzien?

Voorzitter, het meest effectieve middel om zwerfafval te voorkomen en plastic hoogwaardig te recyclen is statiegeld. Hoe staat het met de lobby richting het Rijk voor snel invoeren van statiegeld op kleine PET-flessen?

Dank u wel.