Bijdrage Uitbreiding Univer­siteit Leiden Spui 3/Grote Markt­straat 48-50


22 maart 2023

Voorzitter,

Als Partij voor de Dieren zijn we kritisch op dit plan, want eigenlijk zijn we met 10 miljoen euro aan het opbieden tegen Leiden om de Universiteit hierheen te halen. En de vraag is waar dit bedrag op is gebaseerd; anders dan dat het een rond bedrag is.

Een belangrijk aspect hierbij is dat er nu al een tekort is aan studentenkamers. En met duizenden nieuwe studenten wordt dit tekort niet minder. In het raadsvoorstel staat dat studentenhuisvesting niet onbenoemd kan blijven, maar vervolgens wordt er niets gedaan met dit onderwerp. Graag een reactie. Wat gaat het college doen om studentenhuisvesting te realiseren? En waarom wordt niet een deel van dit bedrag daarvoor besteed?

Toen we er in mei over spraken werd een brief toegezegd over studenhuisvestiging, maar die is niet gekomen. Ook zijn de beloofde offertes voor het inbouwpakket niet gedeeld. Wanneer volgt dit?

Al met al denkt de Partij voor de Dieren dat we deze 10 miljoen beter kunnen besteden, bijvoorbeeld in studentenhuisvestiging.

Interessant voor jou

Bijdrage Verkenning Innovatieve Woonvormen

Lees verder

Bijdrage Brief burgemeester Eerste reactie demonstraties 11 maart 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer