Bijdrage Verkenning Inno­va­tieve Woon­vormen


22 maart 2023

Voorzitter,

Als Partij voor de Dieren zijn we blij dat we vandaag over innovatieve woonvormen spreken. Kortheidshalve sluit ik me aan bij de vragen die door HSP, PvdA en GroenLinks gesteld zijn. We steunen we het college in het doel dit te faciliteren, maar toch heeft mijn fractie ook een aantal zorgen, met name over de doelen, hoe die geformuleerd zijn, en of we wel recht doen aan de vele projecten en initiatieven die groen, duurzaam en betaalbaar willen samenleven.

Voorzitter, mijn fractie maakt zich zorgen over de manier waarop de huidige doelstellingen geformuleerd zijn. Aan de ene kant is er een kleine doelstelling, aan de andere kant gaat het over heel veel. Het is onduidelijk waar we precies op sturen. Vandaag spreken we over innovatieve woonvormen. De woonagenda spreekt over groepswonen en 'verschillende woonvormen', terwijl het rapport het heeft over 'woonvormen waarin de eindgebruiker centraal staat'. Combinaties met woonvormen voor zorgdoelgroepen worden verkend en binnen projecten die door opdrachtgeverschap tot stand komen, zit ook veel verschil, vooral als het gaat om individueel of collectief en over betaalbaarheid.

Onze zorg is dat als we misschien wel het doel halen, bijvoorbeeld door nieuwbouw via IPO, maar alsnog veel initiatieven blijven teleurstellen én kwaliteiten als gemeenschappelijkheid, zorg voor ouderen en samenleven met de natuur missen, terwijl dat zeker is waar de stad om vraagt.

Kan de wethouder alvast een doorkijk geven naar het actieplan over innovatieve woonvormen? Wanneer komt dit? Mijn fractie neemt aan dat het college in het actieplan de verschillen tussen innovatieve woonvormen, de voor- en nadelen en de relevante instrumenten goed uiteenzet. Er moet ook een link gelegd worden met de resultaten van het rapport van Public Result, zodat duidelijk wordt hoe onze strategie samenhangt met waar de stad om vraagt. De Partij voor de Dieren kijkt uit naar een goed plan komt om te zorgen voor duurzame en betaalbare gemeenschappen, waar onze stad beter, groener, en socialer van wordt.


Interessant voor jou

Bijdrage Initiatiefvoorstel PvdD 'Help huurders uit de kou'

Lees verder

Bijdrage Uitbreiding Universiteit Leiden Spui 3/Grote Marktstraat 48-50

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer