Bijdrage Initi­a­tief­voorstel PvdD 'Help huurders uit de kou'


22 maart 2023

Voorzitter,

Veel Haagse inwoners kampen met hoge energierekeningen. Zij zien hun energierekening de laatste jaren stijgen, maar hun inkomsten groeien niet evenredig mee. Voor huurders is deze situatie extra zuur, omdat zij weinig kunnen doen om dit aan te pakken. De gemeente kan hier hulp bij bieden. En dit is nodig gegeven dat vele particuliere woningen slecht zijn geïsoleerd.

In Den Haag bieden we al hulp aan huurders, maar meer is mogelijk en gewenst. Particuliere huurders hebben namelijk een wettelijk middel in handen: het initiatiefrecht tot woningverduurzaming. Dit is een ingewikkelde regeling, maar wel een regeling die met hulp van de gemeente huurders kan helpen. Met dit initiatiefvoorstel willen we particuliere huurders die begeleiding bieden om verhuurders aan te spreken en te verplichten te investeren. Hierbij kunnen we leren van plaatsen als Amsterdam en Leiden.

We zijn erg blij dat de wethouder bereid is deze handschoen op te pakken en zijn uiteraard bereid om de voorgestelde toevoeging van de wethouder over te nemen. Zo kunnen we de verduurzaming van Haagse particuliere huurwoningen in een hogere versnelling brengen.