Bijdrage Musea weg door gestaakt bouwplan


Rondvraag

22 maart 2023

Op vrijdag werd bekend dat het Literatuurmuseum en het kinderboekenmuseum uit Den Haag verdwijnen. In het bericht van 17 maart in Den Haag Centraal wordt aangegeven dat dit komt omdat Achmea de financiering niet rond krijgt en het STAAL-complex wil verkopen. De vergunning voor de bouw van het STAAL-complex was al verleend en er loopt een bezwaar. Hierover is deze week een zitting.

  1. Kan het college aangeven hoe het staat met de ontwikkeling van het STAAL-complex? Gaan de plannen inderdaad niet meer door?

  2. Zal gebruik worden gemaakt van het PUK en vergunning voor het STAAL-complex? Zo nee, wordt deze ingetrokken?

  3. Is overwogen om het huidige complex met de KB en de musea langer open te houden om zo deze musea in Den Haag te houden? Welke rol speelde de gemeente hierin?

  4. Wat heeft de gemeente verder gedaan om ruimte voor deze musea in Den Haag te vinden?

  5. Waarom heeft het college de raad niet eerder geïnformeerd over de genoemde problemen?

Interessant voor jou

Bijdrage Europese aanbesteding doelgroepenvervoer

Lees verder

Bijdrage Initiatiefvoorstel PvdD 'Help huurders uit de kou'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer