Bijdrage Europese aanbe­steding doel­groe­pen­vervoer


Cie samen­leving

17 maart 2023

Voorzitter,

Allereerst wil ik mij richten op de mensen op de tribune, bedankt voor uw geduld en dank ook voor wat u allemaal doet voor onze ouderen op Scheveningen, maar ook daarbuiten. Wat moet ik hier eigenlijk van zeggen? Kapitaal vernietiging heb ik als samenvatting opgeschreven. Dit proces verdient geen schoonheidsprijs. In het laatste debat gaf de wethouder aan dat we gaan kijken naar een pilot om de kennis, kunde en het matriaal van Welzijn Scheveningen niet verloren te laten gaan. Als we dan nu toch horen dat Noot de pilot eigenlijk naar eigen winstoogmerk wil invullen dan vraag ik mij of de ouderen in Den Haag hier nou echt beter van worden. Daarom een quote uit de brief van januari die bij dit stuk staat geagendeerd. ‘Met dit programma van eisen en een nieuw contract biedt de gemeente den haag haar inwoners kwalitatief hoogwaardig aanvullend vervoer tegen een voor de gebruikers gunstige prijs'. Een enorm mooie zin en daar blijft het dan ook bij. En voorzitter als ik dan kijk naar de insprekers. Zij zijn creatief, meedenkend en vooral zij zetten zich voor 100% in voor de ouderen die het heel hard nodig hebben en niet mogen vereenzamen. De medemenselijkheid is nu ver te zoeken. Als je een afspraak moet plannen drie weken van tevoren voor een familiebezoek, je zit de hele dag opgesloten en kan niet even iets leuks doen dat is vreselijk. Het is voor de Partij voor de Dieren helder, zoals de inspreker ook noemt: waar een wil is, is een weg! Ik hoop daarom dat de wethouder reageert op het voorstel van de insprekers en de pilot die zij voor ogen hebben alsnog gaat realiseren. Zodat de ouderen op Scheveningen gebruik kunnen blijven maken van het vervoer van de vrijwilligers van WS, vervoer met aandacht voor de mens!

Tot zover.