Bijdrage Vergroten verkeers­vei­ligheid Gouden­re­gen­straat


13 oktober 2022

Voorzitter,

Ten eerste dank aan de insprekers voor hun tijd en inzicht in dit onderwerp. Ik ben op mijn 17e daar de rails in gereden en vermijd de straat sindsdien ook waar mogelijk.

De situatie moet worden opgelost, dat is duidelijk. Ik kan me goed aansluiten bij de vragen van D66. Ook bij de heer van Onselen en Rover kan de PvdD zich aansluiten bij de oproep om het coalitie akkoord hier goed in het achterhoofd te houden en te kijken naar in eerste instantie ruimte voor voetgangers, fietsers, het OV en deelmobiliteit en in tweede instantie naar de (geparkeerde) auto.

Vraag aan de wethouder is dan ook: wat is er nu wel mogelijk? Wat zijn precies nog de mogelijkheden bij de vervanging van het riool als ook wordt gezegd dat herinrichting geen optie is? En wordt gekeken naar het leggen van nieuwe rails om geluidsproblematiek te voorkomen?


Interessant voor jou

Bijdrage Vaststelling voorontwerp sterfietsroute Leidsestraatweg

Lees verder

Bijdrage Bekijk duurzaamheid bij aanbestedingen in een breder perspectief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer