Bijdrage Vast­stelling voor­ontwerp ster­fiets­route Leidsestraatweg


13 oktober 2022

Voorzitter,

Dit is de tweede keer in korte tijd dat we het hebben over het verbeteren van een sterfietsroute. De Partij voor de Dieren is natuurlijk groot voorstander van deze routes, omdat het belangrijk is dat bewoners goed van A naar B kunnen komen op de fiets.

Voorzitter, mijn punt is dan ook dat het mijn fractie niet duidelijk is hoe nou wordt bedacht welke stukken sterfietsroute de komende tijd worden aangepakt en hoe besloten wordt wat prioriteit heeft. Het is natuurlijk heel fijn dat die paar fietsers iets veiliger kunnen fietsen over de toch al rustige Leidsestraatweg, maar intussen worden fietsers op veel andere plekken van hun sokken gereden en missen er op veel plekken veilige fietspaden.

Is er ergens een overzicht van alle knelpunten op zowel sterfietsroutes als andere fietsroutes? Zo ja, zou de wethouder dit met ons willen delen en daarbij ook een uitleg van de overwegingen die worden gemaakt bij het geven van prioriteit? Want, zoals ik al zei, het is een mooi plan, met ook nog eens ruimte voor extra groen, maar mijn fractie is benieuwd naar de overwegingen van waarom nu juist voor dit stukje is gekozen.