Bijdrage Verhuizing ANWB kantoor naar locatie Conser­va­torium (Haagse Stads­partij, Partij voor de Dieren)


Cie Ruimte

10 maart 2021

Voorzitter,

Hartelijk dank aan de insprekers.

Weer dreigt een beeldbepalend gebouw gesloopt te worden en dit lijkt al met een dealtje te zijn bekokstoofd. Waarom?

De raad heeft vastgelegd dat we in principe niet meer onderhandse deals aangaan, maar dit is weer een deal die de gemeente is aangegaan zonder duidelijke onderbouwing. Waarom niet een meervoudige gunning kiezen zoals is afgesproken? Waarom worden woningen hier niet gerealiseerd?

Zoals zo vaak geeft het college op het moment dat het ertoe doet geen informatie, maar verwijst naar een Nota van Uitgangspunten. Ondertussen heeft de ANWB al onderzoeksexclusiviteit en zijn er al ontwerpen. Waarom stuurt de wethouder deze informatie niet al naar de raad?

Vindt het college het wenselijk dat zij al in deze fase van uitwerking zit en de raad van niks weet? Waarom is er niet eerst een concept aan de raad gestuurd? Mijn fractie vindt het verder gek dat zo’n plot waar de gemeente op kan sturen zo makkelijk wordt vergeven, terwijl we moeite hebben met voorzieningen en woonruimte vinden.

Waarom is er verder niet eerst een gebiedsagenda klaar en het beeldkwaliteitsplan?

Het Koninklijk Conservatorium is verder, zoals de HSP en de insprekers aangaven, in de inventarisatie van belangrijke Post 65 architectuur opgenomen. Ook monumentenorganisaties vinden dat dit gebouw op de monumentenlijst moet. Hoe komt het dan dat renovatie niet is onderzocht?

Voorzitter, het college geeft aan dat naar de mogelijkheden van behoud wordt gekeken, maar wie houdt het college hier nou voor de gek? Het programma is al nagenoeg vergeven met hoogbouw en het kantoor van de ANWB.