Bijdrage Corona


4 maart 2021

Voorzitter,

Het demonstratierecht is een groot goed. Dit wordt erg ingeperkt als er maar 100 aanwezig mogen zijn. In andere steden zijn de kaders veel ruimer; blijkt uit de komende klimaatdemonstratie. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt de burgemeester: bij deze en andere gevallen af te zien van het hanteren van een beperking van maximaal 100 deelnemers indien de organisatie duidelijk maakt hoe ze de coronamaatregelen gaan handhaven.

Deze dien ik in mede namens GroenLinks, HSP, SP en de PvdA.