Bijdrage RES


Raad

4 maart 2021

Voorzitter,

We hebben als raad een uitgebreide zienswijze gegeven op de RES en alle punten zijn weggeschreven. Én het college wil dit accepteren. Belangrijk is nu al een duidelijk signaal af te geven voordat we weer een slecht document voor krijgen. Vandaar de volgende motie met HSP en CU/SGP:

Verzoekt het college gegeven de nota van beantwoording, richting het samenwerkingsverband te benadrukken dat de raad significante aanpassingen in de RES 1.0 verwacht te zien op het moment dat deze ter instemming wordt voorgelegd.