Bijdrage Verkenning verruiming kamer­be­wo­nings­beleid ten behoeve van Door­braakplan


26 oktober 2023

Voorzitter,

In maart kregen we de belofte dat er in mei, of uiterlijk in juni, een update zou komen over het doorbraakplan, inclusief een nieuwe tranche. Daarnaast werd ons keer op keer verzekerd dat we als raad én als stad actief betrokken zouden worden bij de gesprekken over een nieuwe woonvisie.

Nu zitten we hier, zonder de beloofde informatie over het doorbraakplan en zonder de uitgebreide gesprekken over de woonvisie. In plaats daarvan hebben we een brief voor ons liggen die eerder vragen oproept dan beantwoordt. Waarom heeft het college ervoor gekozen om nu al een besluit aan te kondigen zonder een gedegen evaluatie? Waarom komt de evaluatie van het doorbraakplan zo laat? Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, nog een specifieke vraag die ik aan het college wil stellen, naar aanleiding van de laatste zin over de tienermoeders. Tienermoeders zijn in de brief van april 2021 (RIS308570) benoemd als een belangrijke doelgroep binnen het doorbraakplan. Klopt dit? En hoe moeten we die laatste zin in deze brief dan lezen?

Over de afdoening van de motie rondom vergadering voor studenten. Ruimer kamerbeleid leidt tot meer beschikbaarheid van woningen en studenten kunnen daar baat bij hebben. In hoeverre is duidelijk of een beleidswijziging echt ten goede komt aan een bepaalde doelgroep?