Bijdrage Woon­wa­gen­beleid


26 oktober 2023

Voorzitter,

Veel dank aan de insprekers voor jullie aanwezigheid en jullie verhaal. Mijn fractie kan zich herkennen in wat de SP aangaf over de geschiedenis van dit dossier en de ereschuld die daaruit volgt.

In eerste instantie was ik van plan om de aanbevelingen van het college voor mensenrechten langs te lopen en aan de wethouder na te vragen hoe het met de implementatie gaat. Maar voorzitter, veel van die aanbevelingen kunnen alleen werken als er sprake is van vertrouwen. En vanavond merk ik dat de basis hiervoor ontbreekt en mijn fractie schrikt ervan dat het college een stuk heeft geschreven dat juist voor extra wantrouwen zorgt. We ontvingen ook heel duidelijke brieven van belangenorganisaties. Kan de wethouder aangeven hoe dit mogelijk is? Is het concept-stuk niet samen met bewoners en belangenorganisaties doorgenomen? Hoe is het mogelijk dat, terwijl het herstel van vertrouwen zo belangrijk is, het college met een stuk komt dat vertrouwen schaadt? Graag een toelichting en hoe zorgt het college ervoor dat dit beter zal gaan?

Over de Henri Faasdreef, we lezen in de brief dat de provincie heeft het voornemen om boven de Henri Faasdreef het tracé voor WarmtelinQ naar Leiden vast te stellen. Hiertegen heeft de gemeente Den Haag een zienswijze ingediend. Het college schrijft "de structurele aanwezigheid van de leidingen en de belemmerende strook als gevolg van de komst van WarmtelinQ mag het ontwikkelpotentieel niet verkleinen of vertragen."

Mijn fractie heeft ook ervaring met zienswijzes tegen WarmtelinQ en helaas was WarmtelinQ altijd onvermurwbaar. Kan de wethouder toelichten wat hier nou echt het risico is en wat er gebeurt als de Haagse zienswijze niet wordt nageleefd? Wat voor consequenties heeft dat voor deze locatie?

Tot zover.