Bijdrage Dieren­wel­zijnsnota


30 oktober 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft jaren gepleit voor beter dierenwelzijnsbeleid. Na gebeurtenissen in de stad aan de bel getrokken: omdat dieren stelselmatig werden mishandeld denk aan het Schreppelpad, vogels vast kwamen te zitten door de steile walkanten, diersoorten als de drieteenstrandloper dreigen te verdwijnen door kustbebouwing, opgeroepen om maatregelen te nemen tegen lijmplanken en we hebben vaker gepleit voor meer financiële ondersteuning voor dierenhulporganisaties. Maar ook een toezegging uit 2022 is nog steeds niet ingewilligd en dat is het delen van het rapport twijnstra gudde. Nu ligt er een nieuwe voortgangsrapportage voor ons over het gevoerde beleid van het oude college wat wij als Partij voor de Dieren natuurlijk een beleid vonden dat op vele fronten nog veel beter kon voor de dieren.

Maar voorzitter nu met het nieuwe akkoord keren we het tij en wordt voor het eerst stelselmatig gesproken over dieren in een Haags coalitieakkoord en verwachten wij meer actie. Bij dit debat zijn een aantal afdoeningen van onze moties betrokken en voorzitter even kort: de afdoening van alle moties vonden wij nogal teleurstellend. Onze fractie is benieuwd hoe de wethouder reflecteert op de afdoening van deze drietal moties. Dan de voortgangsrapportage:


  1. Geluiden gehoord dat organisaties niet goed betrokken zijn. Kan de wethouder aangeven hoe hij ervoor gaat zorgen dat de dierenhulporganisaties zich weer gehoord voelen door de gemeente?

  1. Financiële hulp voor de dierenhulporganisaties. Al eerder vroegen we aandacht voor de vogelopvang de Wulp. Zij krijgen iets meer dan 1100 euro voor het ophalen van 4400 dode dieren. De verzorging en kosten voor de dode dieren liggen vele malen hoger. Onlangs is de wulp ook nog bestolen en hebben zij ons als raad een brandbrief gestuurd over hun financiële situatie. Wat vindt de wethouder hiervan en hoe gaat de wethouder de financiële steun voor dierenhulporganisaties vormgeven?

  2. Stadsboerderijen, afgelopen week kregen wij signalen over de koeien op het waaygat en de zorgen over de staat van deze dieren. In deze rapportage wordt een actualisatie van het beleid voor stadsboerderijen aangekondigd, kan de wethouder hierin ook het voorbeeld van Amsterdam over diervriendelijke kinderboerderijen volgen en wanneer kunnen we die actualisatie verwachten?

  3. Voorzitter, de Meeuwen. Onze stadsvogel. Ze wonen hier al een stuk langer dan wij. En de mens is het die hun leefgebied steeds kleiner maakt. We kunnen ook leren samenleven met meeuwen. Je hoeft niet van meeuwen te houden, maar bewonder ze dan vanwege hun intelligentie, vindingrijkheid, opvoedingsinstincten, adaptievermogen en veerkrachtige karakter. Stigmatisering van deze vogel heeft grote gevolgen, mensen die heft in eigen hand nemen waardoor jonge hulpeloze meeuwen in sommige gevallen worden gedood en in andere gevallen gewond bij de opvang terechtkomen. We horen graag van de wethouder dat de gemeente geen stigmatiserend taalgebruik gebruikt en dat we als gemeente de stad meer informeren over het gedrag van deze intelligente vogel. Zodat we beter leren samen te leven met deze dieren. En hoe staat de wethouder erin om een stadsbreed voederverbod in te stellen?

  4. Armoederegelingen voor minima, hoe gaat deze wethouder samen met de wethouder armoede dit vorm geven?

  5. Naar aanleiding van het schreppelpad en een gesprek met de tactisch Coordinator Dierenpolitie en het voorbeeld van hoe het in Rijswijk gaat een plan wat we kunnen volgen over gemeentelijke gronden verhuren aan huurders met dieren dat er dan standaard contactmoment tussen dierenpolitie en huurder is. Kan de wethouder dit voorbeeld volgen?

  1. aanpak illegale dierenhandel wordt in eerdere vragen en moties alles afgewimpeld met het is geen gemeente bevoegdheid. Maar in Amsterdam faciliteert de gemeente in trainingen tussen Dierenpolitie en de gemeentelijke boa’s. ze trainingen boa’s op herkennen van dierenmishandeling of verwaarlozing en de manier van melden. Kan de wethouder dit voorbeeld volgen? En hoe zit het met de nautische boa’s kunnen zij helpen bij het beschermen van de zeehonden op het strand nu daar meer jonge zeehonden op het strand vertoeven tijdens het voortplantingsseizoen.

  2. De vorige wethouder heeft toegezegd dat in q3 een voortgangsrapportage over het hondenbeleid zou komen. In augustus hebben we dit uitgevraagd, daarin hoorde we dat de voortgangsrapportage over het hondenbeleid in Q4 zou komen. Daarom gaan we graag dieper in op de losloopgebieden en grasaren tijdens het debat hierover. Wel vragen we aan de wethouder of hij dit mee kan nemen in de aangekondigde voortgangsrapportage.