Bijdrage Verkoop Eneco niet aan Mitsu­bishi


Cie Bestuur

11 december 2019

Voorzitter,

Mijn fractie blijft erbij dat het onwenselijk is om Eneco te verkopen. We kunnen er nog steeds voor kiezen om niet door te gaan met de verkoop, om structureel inkomsten te blijven ontvangen via onze aandelen in het bedrijf, in plaats van eenmalig een smak geld te innen. En zo houden we ook nog eens sturing op de energietransitie.

Want die koers, die moeten we beschermen. We hebben als Raad afgesproken vaart te willen maken met de verduurzaming van de stad.

Nu overhandigen wij ons op duurzaamheid gerichte Eneco aan een moreel dubieus fossiel bedrijf. Een bedrijf dat enorm investeert in de gas-, olie- en kolenindustrie. Ook produceert Mitsubishi plastic, gevechtsvliegtuigen, olietankers etc. Daarnaast timmeren ze flink aan de weg in de grootschalige bio industrie. Ook vissen ze specifiek op een bedreigde diersoort, om in te vriezen en voor veel geld te kunnen verkopen als zij zijn uitgestorven. Een bedrijf dat jaren sjoemelde bij testen die meten of hun benzineverbruik wel aan de overheidseisen voldoen.

Dat is het bedrijf waar wij Eneco nu aan over gaan dragen en er op moeten vertrouwen dat ze het beste voorhebben met de duurzame ambities van het bedrijf. De Partij voor de Dieren heeft er geen vertrouwen in dat de afspraken die gemaakt zullen worden bij de verkoop, voldoende zijn om een vooruitstrevende duurzame koers te garanderen. Dit bedrijf heeft er namelijk baat bij om het gebruik van fossiele energie te blijven stimuleren. Het is alsof je een pyromaan de directeur maakt van de brandweer.

Heeft de wethouder wel dat vertrouwen? En waar is dat vertrouwen op gebaseerd? Kunnen de exacte afspraken ook gedeeld worden met de raad? Wij zijn benieuwd hoe Mitsubishi is getest op de duurzame criteria, kan de wethouder dat toelichten?

Ook vrezen we voor hoe en waaraan het geld van de verkoop zal worden besteed. In een politiek systeem dat vastzit in korte termijn oplossingen kunnen er veel dingen misgaan als er opeens ‘gratis geld’ vrij komt. Wat vorige generaties hebben opgebouwd, wordt nu niet overgedragen aan toekomstige. Daarbij vraagt mijn fractie zich af hoe het college de misgelopen dividendopbrengsten zal compenseren?

Kan de wethouder terugkomen op de vragen van de insprekers over de mogelijkheid om het Haagse stadswarmtenet bij de gemeente onder te brengen?

Andere lokale overheden zijn ons voorgegaan in het verkopen van energiemaatschappijen, en daar zijn veel fouten gemaakt. Hoe kijkt het college hiernaar en hoe wil het college blunders voorkomen zoals bij de verkoop van Nuon en Essent?

Tot slot, voorzitter, is mijn fractie benieuwd of er in de overeenkomst met Mitsubishi ook staat dat het bedrijf zijn excuses aan zal bieden aan de Nederlandse krijgsgevangenen die dwangarbeid moesten verrichten in de werkkampen van Mitsubishi tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een paar jaar geleden bood het bedrijf na 70 jaar wel excuses aan de Amerikaanse en Chinese krijgsgevangenen. Is de wethouder bereid hier op aan te dringen nu hij toch met Mitsubishi om tafel zit?