Bijdrage Slacht­hui­slaan


Cie Ruimte

11 december 2019

Voorzitter,

Mijn fractie zou graag van de wethouder willen weten wat de afwijking van de hoogbouwnota precies behelst? Moeten we vrezen dat vaker afwijkingen worden toegestaan?

Juist nu moeten we kiezen voor toekomstbestendige bouw en nu lijkt uit kostenoverwegingen lagere duurzaamheidseisen te worden gesteld. Graag een reactie van de wethouder.

Kan de wethouder verder aangeven hoe de bestaande ontwikkeling past in het gebied. Het wordt verreweg het grootste en tegelijk smalste gebouw van de omgeving. Is dit wenselijk?

Dan nog een vraag over afval. Aangegeven wordt dat interne huisvalinzameling geen haalbare oplossing is. Waarom niet? Betekent dit dat het dan een gemeentelijk probleem wordt en er geen gescheiden inzameling zal plaatsvinden?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Verkoop Eneco niet aan Mitsubishi

Lees verder

Bijdrage Leefbaarheidsrapportage

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer