Bijdrage Duur­zaam­heids­cri­teria evene­menten


Cie Bestuur

11 december 2019

Voorzitter,

Bijna twee jaar geleden werd een motie aangenomen die mijn fractie samen met 5 andere partijen indiende om duurzaamheidscriteria te stellen bij het subsidiëren van publieksevenementen. Deze motie werd helaas niet naar tevredenheid afgedaan, waarna wij samen met de HSP, PvdA, CU en het CDA nogmaals een motie hebben ingediend die is aangenomen. Helaas, met dezelfde vage tekst als de eerste motie.

Bij het aanvragen van een subsidie voor grootschalige publieksevenementen, staat op de website letterlijk ‘De economische waarde van de publieksevenementen is doorslaggevend.’

Voor dit criterium worden ook hele duidelijke, aantoonbare subcriteria gesteld zoals bezoekersaantallen en een begroting. De duurzaamheidscriteria daarentegen zijn vaag, niet te toetsen en algemeen. Helaas heb ik maar twee minuten, dus mijn belangrijkste vraag aan de wethouder is dit: waarom lukt het het college niet om gewoon duidelijke eisen te stellen aan een evenement wat door de gemeente wordt gesubsidieerd? Er staan al goede suggesties aangegeven op de website, maar nog bijzonder vrijblijvend. Meebetalen, is meebepalen. Kan de wethouder laten zien dat zij duurzaamheid net zo belangrijk vindt als economische waarde en gewoon fatsoenlijke regels opstellen of bijvoorbeeld een puntensysteem hanteren, zoals nu ook gebeurt bij duurzaam bouwen?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Programmabrief Duurzaamheid 2020

Lees verder

Bijdrage Verkoop Eneco niet aan Mitsubishi

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer