Bijdrage vocht en schimmel aanpak


Cie Ruimte

20 februari 2019

Voorzitter,

Dank aan de sprekers voor hun verhaal. Een aantal van deze verhalen heeft mijn fractie ook gehoord tijdens de kennismaking met bewonersorganisatie de Paraplu. Wij vinden het erg schrijnend om te horen dat veel bewoners al zo lang met deze problemen kampen, wat niet bevorderlijk is voor hun gezondheid en woonsituatie. In de evaluatie van de wethouder wordt een aantal keer benoemd dat de communicatie tussen de corporatie en de bewoners vaak stroef is. Mijn fractie vraagt zich af hoe toenadering is gezocht met mensen die de brieven niet goed kunnen lezen of begrijpen door bijvoorbeeld een taalachterstand. Liggen er nog extra maatregelen die de gemeente kan nemen zoals het nog beter betrekken van bewonersorganisaties?

Naar aanleiding van de prestatieafspraken 11.3 (RIS286331) is een pilot op het gebied van energie besparen en een gezond binnenklimaat uitgevoerd. Dit heeft helaas maar weinig opgeleverd. Het benadrukt echter wel de samenhang tussen duurzaamheid, energie en de vocht/schimmelproblematiek. Voorzitter, dit langlopende probleem laat maar weer zien dat voorkomen beter is dan genezen. Mijn fractie roept de wethouder dan ook nogmaals op om meer aandacht te besteden aan afspraken over kwaliteit van woningen met de corporaties in de aankomende woonagenda. Hier zou bijvoorbeeld extra aandacht kunnen gaan naar schimmelpreventie en kwalitatief hoge, duurzame isolatie. Er gaan de komende periodes zo veel woningen uit de grond gestampt worden en een herhaling van deze problemen wensen wij niemand toe.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Prestatieafspraken 2019

Lees verder

Initiatiefvoorstel "De Hofstad in bloei: biologische bloembollen in Den Haag"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer