Initi­a­tief­voorstel "De Hofstad in bloei: biolo­gische bloem­bollen in Den Haag"


Cie Leef­om­geving

21 februari 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft al vaak gepleit voor de inkoop van biologische planten, bijvoorbeeld met de in 2016 aangenomen motie. Een belangrijke stap hierbij is om biologische bloembollen in te kopen. Nu gebruikt de gemeente voornamelijknaast de reguliere bollen ook bloembollen voorzien van een milieukeur-keurmerk. De productie via de reguliere teelt gaat namelijk gepaard met grootschalig gifgebruik. Voor biodiversiteit wordt de meeste winst behaald met het gebruik van biologische bloembollen.

We hebben een aantal vragen aan de wethouder over het preadvies, maar allereerst willen we de wethouder danken voor zijn constructieve blik hierop. Fijn dat het college structureel budget heeft gevonden. Dit is de eerste en belangrijkste stap in het stimuleren van de biologische teelt, dat verdient een biologisch bloementje.

De Partij voor de Dieren begrijpt dat telers tijd nodig hebben om om te schakelen en biologische teelt vergt tijd. Het college suggereert in zijn preadvies dat wij hier te voortvarend zijn. Ik zou graag van de wethouder horen voor wanneer we 100% biologische bloembollen kunnen inkopen en dus geen andere bloembollen meer inkopen?

Op het laatste punt van het preadvies heeft mijn fractie nog een vraag. Er wordt aangegeven dat er middels het preadvies sprake is van communicatie naar de raad over de resultaten van het initiatiefvoorstel, maar de bedoeling van het dictum is natuurlijk om de resultaten en voortgang van de nieuwe werkwijze te volgen en te evalueren. Kan de wethouder toezeggen dit na aanname van het voorstel te doen? En hier bijvoorbeeld ieder jaar over te rapporteren?