Bijdrage Voor­be­rei­dings­com­missie Dreven, Gaarden, Zichten


1 december 2022

Voorzitter,

Dank aan de voorbereidingscommissie, de onderzoeksbureaus en de gemeentelijke accountantsdienst voor al het werk dat zij in dit rapport hebben gestopt.

De conclusie van de onderzoekscommissie is duidelijk: de raad is onvoldoende geïnformeerd. Onvoldoende geïnformeerd over het beschermde stadsgezicht, onvoldoende geïnformeerd over staatssteun en aanbesteding en onvoldoende over financiële risico’s.

Wat zet de wethouder daartegenover? Hij neemt de aanbevelingen over maar blijft vaag over hoe hij ze zal uitvoeren. En de wethouder negeert daarbij de analyse en conclusie. Dit wekt geen vertrouwen. Kan de wethouder vandaag in deze raad uitspreken dat hij de analyse van de onderzoekscommissie erkent?

Voorzitter, als we nu als raad vastleggen dat de informatievoorziening beter moet, hoeveel vertrouwen moeten we dan hebben in de uitvoering hiervan als de wethouder tegelijkertijd niet erkent dat de informatievoorziening niet goed is gegaan? Constant worden er rookgordijnen opgetrokken. Dus nogmaals, erkent de wethouder naast de conclusies ook de analyse uit het rapport? Voor de Partij voor de Dieren is dat een essentiële vertrouwensvraag.

En dan kwam er gisteren weer een nieuwe plottwist. Inmiddels hebben veel van mijn collega’s hier hun zorgen al over gedeeld, dus ik sluit me daarbij aan

We lazen per brief dat het intrekken van het beschermd stadsgezicht onzorgvuldig gedaan is en dat het besluit daarom ingetrokken wordt. Weer onzorgvuldigheid en gebrekkige informatie. Al op 5 oktober kwam het advies van de bezwaarschriftencommissie, maar 8 weken lang hoorde de raad niks, terwijl we de wethouder vaak genoeg gesproken hebben in de tussentijd. Waarom hield hij deze informatie achter? Het ging hier om een raadsbesluit maar toch werd de raad in het duister gehouden. De wethouder blijft dus doorgaan met informatie veel te lang achterhouden. Waarom kiest de wethouder steeds voor verwarring in plaats van openheid van zaken?