Bijdrage Voort­gangs­rap­portage Dreven-Gaarden-Zichten


23 augustus 2023

Voorzitter,

Wij zouden graag zicht hebben op de planning van dit project en in hoeverre die goed loopt. Kan de wethouder hierop ingaan? Eerder gaf de wethouder aan dat de eerste paal echt in september de grond moest en uitstel onmogelijk was. We hebben echter geen gronduitgifte gezien. Betekent dit dat het project uit de planning loopt? Wat is de stand van zaken rond Ruimzicht en rond Steenzicht? Blijft het renovatieplan van Ruimzicht in stand? Wanneer komt het omgevingsplan voor de andere gebieden?

Kan de wethouder verder ingaan op hoe het staat rond stikstof? Eerder is geconcludeerd dat intern salderen waarschijnlijk niet mogelijk is voor het hele project. Wanneer wordt hier mee rover bekend?

De raad heeft verder het college opgedragen de risico’s nader uit te werken en separaat aan de raad te rapporteren over de financiële gevolgen van een aangepaste risicoanalyse. Wanneer volgt dit stuk? Mijn fractie maakt zich er zorgen over dat we nog steeds niet goed de risico’s kunnen inschatten van dit project.