Bijdrage Rondvraag over Erfpacht


Rondvraag

23 augustus 2023

Naast hertaxatie is de ongekende toename van het canonpercentage een heftige financiële schok voor veel erfpachters.

  1. Ziet het college ook dat bij de bepaling van de hoogte van het canonpercentage de keuze voor de daarvoor gekozen variabelen arbitrair is?

  2. Hoe gaat het college voorkomen dat erfpachters wiens canonpercentage volgend jaar opnieuw wordt vastgesteld, te maken krijgen met heel hoge stijgingen?

  3. Kan het college toezeggen om voor 2024 niet nieuwe canonpercentages vast te stellen, voordat de raad hierin is meegenomen en over heeft kunnen oordelen?