Bijdrage Voort­gangs­rap­portage WMO en Jeugd


Cie Samen­le­veing

7 maart 2019

De Partij voor de Dieren heeft een aantal punten bij deze voortgangsrapportage.

In de voortgang lezen we het verwijsgedrag blijft een punt van aandacht in de contractmanagement gesprekken bij het eerste punt jeugd toegang en verwijzing. Mijn fractie heeft hier een vraag over. Want hoe worden gevallen die bij de beoordeling niet bij a of b horen verwezen? Hoe wordt daar een klap op gegeven?

Ook heb ik een vraag over de privacy. Hoe zit het met de privacy bij de overdracht van de dossiers. In Q1 van 2019 zou dat gereed zijn. Kan de wethouder daar al een korte toelichting over geven hoe de privacy van de mensen wordt gegarandeerd?

Dan bij het hoofdstuk WMO. Mijn partij heeft daar de nog uit te voeren activiteiten bestudeerd en krijgt daarbij de indruk dat de focus vooral ligt op het besparen van kosten. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen of die besparingen niet ten koste gaan van de zorg. Kan de wethouder aangeven welke zorg doelstellingen zijn gekoppeld aan de nog uit te voeren activiteiten?

Voorzitter, dan iets algemeens want bij onze fractie blijft toch de vraag hangen hoe we nou de ontwikkelingen en de gestelde doelen rond de Wmo en de jeugdhulp kunnen blijven controleren. Daar is een tool voor ontwikkeld de zogenaamde lokale zorgmeter. Deze tool helpt niet alleen raadsleden maar ook burgers en consulenten. Deze tool biedt een overzicht op het beleid en wat de invloeden zijn op cliënten. We horen graag hoe de wethouder tegen dit initiatief kijkt?