Bijdrage Woon­a­genda


Raad

14 maart 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt de woonagenda over het algemeen gewogen, maar het gaat er vooral om wat er niet in staat. Dat is een fatsoenlijke betrokkenheid van de gemeenteraad, de sturing op kwaliteit en hoe wordt ingezet op een klimaatneutraal Den Haag in 2030.

Allereerst duurzaamheid. Daar zien we dat slechts wordt verwezen naar de kadernota. En nu zien we de kadernota en staat er weinig concreets in over de duurzaamheid van woningen. Duidelijke doelen ontbreken. Waarom heeft de wethouder niet meer gedaan met de door ons aangehouden motie over concrete duurzaamheidsdoelen?

Met de woningcorporaties staat nu slechts in de kadernota dat er ‘harde afspraken’ worden gemaakt. Dit stemt mijn fractie absoluut niet gerust, waar hebben we dit eerder gehoord, voorzitter?

Voor de Partij voor de Dieren is essentieel dat er, zoals in het klimaatpact benoemd, concrete doelen en tussendoelen ten aanzien van bestaande en nieuwbouw worden vastgelegd. En dat ook er echte sturing op woningcorporaties plaatsvindt.

De wethouder zegt dat de Woonagenda geldt als basis voor afspraken met woningcorporaties, maar voorzitter op basis van deze stukken is geen duidelijk zicht op hoe de prestatieafspraken en het raamcontract eruit komt te zien. Voor de Partij voor de Dieren is essentieel dat de Raad hierop kan sturen; net als onder het vorig college. Vandaar dat we ons eerder aangehouden motie in stemming zullen brengen:

Verzoekt het college de raamcontracten en prestatieafspraken in het vervolg naar de raad te sturen voor deze worden vastgesteld.

Vanwege het feit dat er zoveel open eindjes zijn overweegt de Partij voor de Dieren dit voorstel niet te steunen. Ik hoop echter dat de wethouder ons tegemoet wil komen.