Motie Invloed raad op pres­ta­tie­af­spraken in de Woon­a­genda


14 maart 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 maart 2019, ter bespreking van de Concept Woonagenda (RIS301107)

Overwegende, dat:

  • de gemeenteraad voorheen wensen en bedenkingen kon uiten voor het vaststellen van prestatieafspraken met de woningcorporaties;
  • dit ook wenselijk is aangezien op die manier sturing vanuit de gemeenteraad kon plaatsvinden op deze belangrijke publiek gefinancierde organisaties.

Constaterende, dat:

  • de gemeenteraad volgens de wethouder pas achteraf geïnformeerd wordt over de afspraken en raamovereenkomst;
  • voor de afspraken van 2019 de raad deze pas ter informatie rond de kerst ontving.

Verzoekt het college:

  • de raamcontracten en prestatieafspraken in het vervolg naar de raad te sturen voor deze worden vastgesteld.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdA, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

VVD, GroenLinks, Hart voor Den Haag, D66

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Concrete duurzaamheidsdoelen

Lees verder

Amendement: Dierenmishandeling als ambitie in het veiligheidsplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer