Amen­dement: Dieren­mis­han­deling als ambitie in het veilig­heidsplan


4 april 2019

Amendement: Dierenmishandeling als ambitie in het veiligheidsplan

Indiener: Robin Smit, Partij voor de Dieren

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 04 april 2019, ter bespreking van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Den Haag, een veilige (thuis)basis (RIS301821).

Besluit om in Bijlage 1 van het Integraal veiligheidsplan op pagina 17, onder het kopje ‘Aandacht voor Dieren’, Ambitie 2019-2022 als extra ambitie op te nemen:

De integrale samenwerking tussen LID, NVWA, Dierenpolitie en de gemeentelijke handhavers te bevorderen op het gebied van vroegtijdige signalering van dierenmishandeling.

Toelichting:

Met dit amendement wordt dierenmishandeling vroegtijdig gesignaleerd. Het is belangrijk om in te zetten op vroegtijdig signaleren van dierenmishandeling en te rapporteren aan de daarvoor bedoelde instanties zoals de LID, NVWA en de Dierenpolitie, om ernstig dierenleed te voorkomen.

Door integraal samen te werken en vroegtijdig deze geweldsdelicten op te sporen en aan te pakken wordt de opstap naar andere geweldsdelicten ook aangepakt. Dat is een win-win situatie.

De gemeentelijke handhavers zijn de oren en ogen op straat en zien dus heel veel. Juist de gemeentelijke handhavers spelen een sleutelrol om dierenmishandeling (vroegtijdig) te signaleren doordat zij goede contacten hebben in de wijken. Door dierenwelzijn op te nemen in het protocol is gegarandeerd aandacht voor de situatie van dieren indien handhavers achter de voordeur komen.

Ook geven diverse trainers van de dierenpolitie aan dat het zinvol is om de gemeentelijke handhavers te leren welke signalen van belang zijn, hoe klein ze ook zijn. Met dit amendement spreekt de gemeenteraad de intentie uit voor een integrale samenwerking om dierenmishandeling en andere geweldsdelicten in de toekomst eerder te registreren en wellicht te voorkomen.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
HSP

Tahsin Çetinkaya
Islam Democraten

Sebastiaan Kruis
PVV


Status

Aangenomen

Voor

VVD, Hart voor Den Haag, GroenLinks, D66, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, PVV

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Invloed raad op prestatieafspraken in de Woonagenda

Lees verder

Motie: Circulaire hoogbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer