Bijdrage Vuur­stapels


Cie Bestuur

6 maart 2019

Voorzitter,

Als ik zeg dat ik gemeenteraadslid in Den Haag ben word ik steevast aangesproken op de positie van de burgemeester. Hoe kijk je aan tegen haar positie?, wordt me dan gevraagd. En meestal, moet ik bekennen, wordt de vraag niet op zo’n neutrale manier gesteld.

Voorzitter, tot voor kort kon ik goed aangeven wat de stand van zaken was. Dat was voordat het dossier openbaar werd. Sindsdien speelt naast de daadwerkelijke gebeurtenissen voor de ramp ook heel prominent de uitspraken van de burgemeester na de ramp. En deze staan los van het OVV-rapport.

Allereerst stond in de raadsmededeling van 2 januari dat er ‘stevige afspraken’ golden. Hoe kan deze uitspraak juist zijn als er geen afspraken op papier te vinden zijn en ook in de stukken twijfel blijkt over de afspraken? Graag een antwoord van de burgemeester hierop.

Ten tweede blijkt uit het driehoeksverslag dat de burgemeester initieel geen onafhankelijk onderzoek wilde. Tegelijkertijd werd door de burgemeester in debatten gesuggereerd dat zij juist altijd van plan was een onafhankelijk onderzoek te verrichten. Graag een reactie. Het kan niet allebei waar zijn.

Ten derde werd door de driehoek aangegeven dat zij met kracht afstand nam “van suggesties dat rondom de vreugdevuren sprake was van angst of van intimidatie.” Tegelijkertijd blijkt uit het driehoekverslag dat ambtenaren van de gemeente bedreigd werden en dit vaker voorkwam. Wederom is de vraag hoe deze uitspraken allebei waar kunnen zijn. Graag een reactie.

Ten vierde gaf de burgemeester aan dat eventuele dreiging van of met ongeregeldheden op geen enkele manier van invloed zijn op de besluiten die zij neemt. Tegelijkertijd is niet in Duindorp ingegrepen toen ongeregeldheden dreigden. Hoe kan dit zich verhouden?

Al met al lijkt het een soort van woordenspel te zijn geworden. De Partij voor de Dieren wil graag een duidelijk antwoord op deze 4 vragen, zodat het vertrouwen kan worden hersteld.

Interessant voor jou

Bijdrage Woonagenda

Lees verder

Bijdrage Vaststellen ontwerp fietsstraat Constant Rebequestraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer