Bijdrage Vast­stellen ontwerp fiets­straat Constant Rebe­questraat


Cie Leef­om­geving

7 maart 2019

Voorzitter,

Dat de Constant Rebecquestraat een fietsstraat wordt, waarbij de bewoners inspraak hebben gehad vindt de Partij voor de Dieren een goede ontwikkeling. Toch wil onze fractie een paar twee punten maken. Voor het vergroenen van de straat plant de gemeente nu 13 bomen en legt het een buurttuin aan. De kosten daarvan worden onttrokken uit de pot ‘Extra Groen’. De kosten zijn € 165.000,- , als je kijkt naar wat er terugkomt vraagt mijn fractie zich toch af of dat klopt en of er geen rekenfout is gemaakt? Want hoe is dat budget opgebouwd?

Dan het tweede punt. De wethouder geeft aan dat het onmogelijk is om groen in de vorm van bomen toe te voegen tussen de Joseph Ledelstraat en de Marnixstraat vanwege kabels in de grond. De wethouder kiest er nu helaas voor om helemaal geen groen meer toe te voegen, terwijl er ook andere mogelijkheden zijn. Is de wethouder bereid het ontwerp te verrijken met wat lager groen, zoals laatst ook op prachtige wijze is gebeurd aan het Noordeinde?

Ons derde punt is ook wat de insprekers van de fietsersbond aangaven over dat de Constant Rebecquestraat de ruimte heeft om de CROW-richtlijnen toe te passen. We horen graag een reactie van de wethouder op de inbreng van de fietsersbond.