Bijdrage Vuurwerk op festivals


Cie Bestuur

22 januari 2020

Voorzitter,

In de beantwoording van onze schriftelijke vragen over vuurwerk op festivals,wordt weinig actie ondernomen. Het college kaart aan dat festivalorganisaties een vuurwerkvergunning aan moeten vragen bij de Gedeputeerde Staten en dat de gemeente dus geen invloed heeft op vuurwerkgebruik op Haagse festivals. Wel geeft het college toe dat vuurwerk vaak als extraatje wordt ingezet, als feestelijke afsluiter van de avond en zet vraagtekens bij de meerwaarde hiervan voor het evenement.

Ik heb voor de wethouder een aantal vragen en suggesties.

Waarom kan de gemeente rond oudjaar wel vuurwerkvrije zones instellen - zoals rond ziekenhuizen - maar kan dit niet jaarrond? Is het niet mogelijk om tijdens het broedseizoen onze parken vuurwerkvrije zones te maken?

Waarom wil de wethouder niet de middelen inzetten die zij in handen heeft om de vogels in de Haagse parken te beschermen van vuurwerkstress? Al is het maar tijdens het broedseizoen. Dit kan toch prima worden opgenomen als duurzaamheidscriterium voor het organiseren van een festival? Graag een reactie van de wethouder.

Tot slot wil ik de wethouder graag verzoeken om in gesprek gegaan met de Gedeputeerde Staten en eventueel ODH om hen te verzoeken geen vergunningen voor vuurwerk af te geven in Haagse parken tijdens het broedseizoen. Als gemeente kunnen wij onze voorkeur hierin aangeven.

Mijn fractie overweegt eventueel moties op dit punt.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Leefbaarheidseffectrapportage voor het gehele CID

Lees verder

Bijdrage Regiovisie Veilig Thuis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer