Bijdrage Leef­baar­heids­ef­fect­rap­portage voor het gehele CID


Raad

16 januari 2020

Voorzitter, in de Commissie stond de vorige wethouder wat op de rem over het breder toepassen van de LER. We moeten hier niet lang mee wachten gegeven de grote ontwikkelingen in het CID. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • de Leefbaarheidseffectrapportage vanaf dit jaar als gespreksaanleiding voor toekomstige ontwikkeling in het gehele CID te gebruiken.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage verkoop Eneco aan Mitsubishi

Lees verder

Bijdrage Vuurwerk op festivals

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer