Bijdrage Leef­baar­heids­ef­fect­rap­portage voor het gehele CID


Raad

16 januari 2020

Voorzitter, in de Commissie stond de vorige wethouder wat op de rem over het breder toepassen van de LER. We moeten hier niet lang mee wachten gegeven de grote ontwikkelingen in het CID. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • de Leefbaarheidseffectrapportage vanaf dit jaar als gespreksaanleiding voor toekomstige ontwikkeling in het gehele CID te gebruiken.