Bijdrage WOB-verzoek Madurodam


Cie Ruimte

2 juni 2021

Voorzitter,

Op 8 juni 2018 is een WOB-verzoek gedaan. En nu, 3 jaar later, levert het college een aantal documenten. De Partij voor de Dieren begrijpt niet hoe het college zo met bewoners omgaat. Heeft het college echt zoveel te verhullen?

En dan is het besluit er dus eindelijk. En alsnog wordt bizar veel gelakt. En dat met het argument van intern beraad. Maar wethouder, is hier sprake van intern beraad? Kan de wethouder vergelijkbare arresten aanhalen waaruit blijkt dat dit soort stukken onder intern beraad vallen?

Heel concreet zou ik graag horen waarom een extern advies intern beraad is? En als dit al het geval zou zijn, hoe dit nog steeds wordt volgehouden indien deze rapporten met Madurodam zijn gedeeld, zoals hier het geval is? Want het criterium van de WOB ziet op intern beraad en niet op beraad met externen. De Raad van State is hier duidelijk over.

Voorzitter, waar is de wethouder bang voor? Waarom wil de wethouder in strijd met de wet al 3 jaar documenten niet openbaren? Is hij bang dat het dan nog duidelijker wordt dat er alternatieven waren voor het verdwijnen van het bos? En dat de gemeente bij Madurodam op schoot zat?

Voorzitter, wat de Partij voor de Dieren betreft moeten deze documenten na al die jaren alsnog snel boven tafel komen.


Interessant voor jou

Bijdrage Strategie duurzaamheidskring Evenementen en Festivals

Lees verder

Bijdrage Haagse referentienormen maatschappelijke voorzieningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer