Bijdrage Strategie duur­zaam­heids­kring Evene­menten en Festivals


Commissie Bestuur

26 mei 2021

Voorzitter,

Complimenten voor de organisatoren van de duurzaamheidskring, die zich committeren aan duurzaamheid. Zij stellen zichzelf duidelijke doelen en pakken uitdagingen aan. Goed om te zien hoe goed er wordt samengewerkt en kennis wordt gedeeld. Maar, hiermee zijn we er natuurlijk nog niet als stad. Lang niet alle festivalorganisatoren zijn aangesloten bij deze duurzaamheidskring. Parkpop, Vlaggetjesdag, de Kermis en vele anderen zien we niet terug in dit lijstje. Wat hun verduurzamingsplannen zijn, weten we niet. Waarom wordt niet van alle organisatoren commitment aan dit stuk geëist? En hoe zit het met evenementen die geen subsidie aanvragen, zoals kleinere evenementen en de kermis? Ook uit dit stuk spreekt weer dat voor de gemeente duurzaamheid een vrijblijvende ‘nice to have’ is. Dat staat letterlijk in dit stuk. Er wordt een richting benoemd en geen doelen die perse behaald moeten worden. Er wordt, los van de verplichte regel- en wetgeving, niks verplicht door de gemeente Den Haag en zij gaan hier ook niet op handhaven.

We zitten in een klimaatcrisis. En deze wethouders laten het oplossen daarvan over aan de markt. Kunt u zich dat voorstellen bij elke andere crisis? Je moet alle zeilen bijzetten. En nee, we hebben niet overal grip op als gemeente. Des te meer reden om extra in te zetten op de punten waar we dat wel kunnen. Als je al leest dat een reductie van 100.000 kg CO2 en 100 kg fijnstof per jaar gerealiseerd kan worden door over te stappen op stroom, ziet het college toch ook wel in dat hier veel te halen valt?

De Partij voor de Dieren heeft ook vragen over het thema leefomgeving waarnaar wordt verwezen. Wat wordt bedoeld met een donatie aan de natuur? Hoe worden flora en fauna beschermd? Wordt het broedseizoen ontzien? Waarom wordt vuurwerk hier niet in meegenomen? Het was echt handig geweest als het locatiebeleid, dat ook al zo’n drie jaar wordt aangekondigd, tegelijkertijd was uitgekomen. Kan de wethouder vertellen wanneer dat naar de raad komt?

Al sinds februari 2018 vraagt de raad om duidelijke criteria op gebied van duurzaamheid bij evenementen. Maar liefst twee aangenomen moties die hierom vragen zijn weggewimpeld. Want de organisaties pakken dit zelf op. Maar dat betekent gewoon niet dat je als gemeente niet meer scherp hoeft te zijn. Mijn fractie heeft al eerder voorgesteld om met een puntensysteem te werken. De 7 thema’s van de duurzaamheidskring zouden hiervoor als basis kunnen dienen. Op die manier kun je een minimaal aantal punten stellen als subsidievoorwaarde en kunnen organisaties bepalen hoe dat voor hen het best haalbaar is. Schrijf er eventueel een gids bij over hoe deze punten te behalen zijn, zodat organisatoren niet alles zelf moeten uitzoeken. Maar deze voorwaarden moeten gelden voor álle organisatoren, niet alleen degenen die al hard hun best doen om zelf te verduurzamen. De gemeente pakt de regie en alle duurzame partijen plukken er de vruchten van. Bovendien zou daarmee de motie concrete duurzaamheidscriteria voor evenementen van juni 2019 eindelijk fatsoenlijk zijn afgedaan. Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, een andere optie om de motie af te doen is om zeer concreet te maken hoe duurzaamheid scoort en de andere criteria naar verhouding scoren. Nu komt de subsidietoekenning heel intransparant over en is volstrekt onduidelijk hoe de weging gebeurt. Graag een reactie.

Als voorbeeld verwijzen we naar de Red Bull race. Het is goed dat de gemeente vanuit duurzaamheidsoogpunt dit event niet meer wil subsidiëren. Het zou echter nog beter zijn als dat op basis van een score duidelijk is. Zo weten andere organisatoren in de toekomst ook meteen waar zij op moeten letten. En hoe zit het nu met de criteria voor partijen waarmee meerjarige verbintenissen worden aangegaan? Hoeveel partijen zijn dat?

Ten slotte nog een vraag over vuurwerk. Wíl dit college net als de Partij voor de Dieren af van vuurwerk op festivals? Want met alleen een gesprekje met de provincie is dat niet opeens gefixt natuurlijk. De vuurwerkstunt die de wethouder organiseerde als ‘verrassing voor de stad’ doet vermoeden van niet. Mijn fractie weet zeker dat er echt meer gedaan kan worden om vuurwerk van festivals te weren, zeker bij gesubsidieerde evenementen. Als je vuurwerk gebruikt, geen subsidie. Zo makkelijk is het toch gewoon? Is de wethouder bereid om dit nu gewoon eens te regelen?