Bijdrage Ziens­wijze MRDH Begroting 2021


Cie Bestuur

22 april 2020

Voorzitter,

Door de huidige corona crisis is kijken naar de toekomst een uitdaging. Het is onduidelijk wat de gevolgen gaan zijn voor de samenleving. Een inhoudelijke reactie op de begroting is daarom ook op dit moment te vroeg omdat we niet weten wat de gevolgen gaan zijn voor het Openbaar Vervoer en voor de regio. Een begroting vaststellen in tijden van een wereldwijde crisis is op dit moment voor onze fractie dan ook niet wenselijk.

Wat onze fractie betreft zou het dan ook logisch zijn om in de zienswijze de coronacrisis op te nemen. In het besluit wordt daar nu niet naar verwezen. Kan de wethouder aangeven waarom daar in het besluit niet specifiek naar wordt verwezen?

Het is belangrijk om ontwikkelingen op de voet te volgen en te kijken welke corona maatregelen op termijn losgelaten worden. Misschien is het raadzaam om per kwartaal of wanneer er substantiële versoepelingen van landelijke regels komen dat er dan een begrotingsrapportage naar de gemeenteraden kan worden gestuurd en dat we op die manier de zienswijzeprocedure verder vormgeven.

Verder wil mijn fractie de wethouder meegeven dat wij een voorbehoud maken wat betreft de raadsbehandeling. Gezien de geringe voorbereidingstijd kunnen wij op dit moment niet inschatten of we nieuwe punten aandragen bij de raadsbehandeling.

Tot zover voorzitter.