Onge­re­geld­heden gebied Hoefkade-Vail­lantlaan


Cie Bestuur

20 augustus 2020

Voorzitter,

Onze eerste coronazomer was ook meteen een hete zomer. Bij hoge temperatuur was de Schilderswijk in de greep van vandalisme en geweld tegen de politie.

De Partij voor de Dieren begrijpt dat mensen minder met vakantie gaan, evenementen zijn afgelast en dat de temperatuur, vooral in versteende wijken zoals de Schilderswijk, erg hoog was. Dit rechtvaardigt echter niet het gedrag van vele jongeren. Dit moet worden aangepakt en het is goed dat de burgemeester al teruggekeerd was van vakantie om hierop te kunnen ingrijpen. Het gooien van stenen en vuurwerk gebeurt in Den Haag met enige regelmaat, maar is volstrekt onacceptabel.

Waarom werd in de eerste nacht minder hard opgetreden? Zo is het wonderlijk dat toen slechts vier personen zijn aangehouden, terwijl er tientallen betrokkenen waren.

De Partij voor de Dieren ziet de onderliggende oorzaken die de burgemeester ook al noemt; verveling en gebrek aan corrigerend vermogen. Worden de kosten om schade te herstellen ook verhaald op ouders als de daders minderjarig zijn? Gaat de gemeente in gesprek met ouders over het gedrag van hun opgepakte kroost? Hoe benadert de gemeente in algemene zin ouders van minderjarige reljongeren om te voorkomen dat ze zich in de toekomst vaker zullen misdragen?

We vinden het verder goed dat de gemeente inzet op jongerenwerkers en buurtpreventieteams. Echter, juist op welzijn is de afgelopen tijd bezuinigd en door corona worden minder activiteiten opgezet. Ziet de burgemeester hier een verband? Is het niet juist van belang om meer activiteiten te organiseren en het jongerenwerk te intensiveren? Ook zou het college meer aandacht moeten hebben voor de problemen waar de Schilderswijk mee kampt; een versteende wijk met weinig aantrekkelijke buitenruimte.