Raads­voorstel Uitgangs­punten voor uitwerking van Schaal­sprong


Cie Leef­om­geving

30 oktober 2019


Voorzitter,

Eerst wil mijn fractie de wethouder, de ambtenaren en alle deskundigen bedanken die hebben meegewerkt aan de vele werkbesprekingen die we het afgelopen jaar hebben gehad.

Laatst was ik bij een vrouw die gekluisterd is aan haar rolstoel. Helaas voor haar geen ritjes met de bus. Als zij de tram pakt moet ze goed kijken welke ze pakt want ze kan niet in ieder voertuig instappen en niet overal uitstappen. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, is de schaalsprong OV een sprong naar een schoon, fijnmazig en toegankelijk ov-systeem waar iedereen gebruik van kan maken.

Maar, voorzitter, nadat onze fractie dit voorstel heeft gelezen is er een stuk blijven hangen. Dat het belangrijk is om de regio te verbinden met economische toplocaties en de kust. En dat dit bijdraagt om Den Haag zowel op regionaal als landelijk niveau nog aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats voor bedrijven en dat bezoekers sneller hun bestemmingen kunnen bereiken.

Dit zorgt voor twijfels en roept vragen op bij de Partij voor de Dieren. De eerste vraag die mijn fractie heeft bij de schaalsprong OV is wat daar nu precies mee wordt bedoeld? Is dit bijvoorbeeld dat het niveau van kwaliteit omhoog gaat, is het de capaciteit of hogere tarieven? Graag een reactie van de wethouder.

Ook heeft mijn fractie zorgen voor wie die Schaalsprong OV is bedoeld. Uit de plannen blijkt dat de schaalsprong OV zich richt op het hoofdnet en dat lijkt ten koste te gaan van de buurtlijnen. Zoals de last mile waarbij het gevaar bestaat dat bestaande eindhaltes vervallen, het aansluiten van bestaande lijnen op hoofdassen waarmee meer overstap- en reistijd kan ontstaan. Of de mindere bereikbaarheid van het OV voor kwetsbare groepen door zowel fysieke als financiële drempels, met daarbij natuurlijk buslijn 18 als voorbeeld.

Kan de wethouder hier meer duidelijkheid over geven? Is het de intentie om minder gebruikte bus- en tramlijnen of haltes weg te bezuinigen? Hoe zit dat met de loopafstand? Wordt een grenswaarde opgesteld voor een maximale stijging van de reistijd? En wanneer worden omwonenden en gebruikers van de haltes betrokken bij de projecten wanneer haltes dreigen te verdwijnen?

Mijn fractie hoopt niet dat het gaat om kostenefficiëntie van het OV-netwerk in onze stad. Kan de wethouder aangeven waarom er geen sprake is van kostenefficiëntie door de plannen uit deze schaalsprong OV? En hoe wordt voorkomen dat door de tariefdifferentiatie mensen het OV mijden als vervoersmiddel?

Omdat het stuk nog vrij algemeen is heeft mijn fractie nog een aantal specifieke vragen waarbij wij natuurlijk hopen dat de antwoorden voor meer duidelijkheid kunnen zorgen.

  1. Heeft het college al voor ogen hoe de plannen kunnen worden gefinancieerd naast de middelen vanuit het Rijk en de verkoop van eneco?
  2. Wat verstaat het college onder gedifferentieerde OV-systemen?
  3. Waar ziet het college mogelijkheden voor ongelijkvloerse kruisingen voor het OV? Hoe en wanneer worden die plannen uitgewerkt? Welke maximale loopafstand is daarbij de richtlijn?
  4. Kunt u ons op dit moment al voorzien van een kaart waar nieuwe lightrail verbindingen komen? Zo niet wanneer is daar meer duidelijkheid over? Is al bekend of deze verbindingen ten koste gaan van groen?
  5. Waarom wordt er gekozen voor één enkele verbinding tussen het Centrum en Loosduinen en niet voor meer? Is dat niet vragen om problemen in de verdere toekomst?
  6. Hoe zit het met de status van een raadsvoorstel met uitgangspunten voor verdere uitwerking? Wat betekent dat voor de gemeenteraad en de stad? Komen er voor alle uitgangspunten aparte uitgewerkte raadsvoorstellen als ze zover zijn? Komen alle schaalplan voorstellen en bijbehorende voorstudies eerst richting de raad?

Als laatst wil mijn fractie de waardering uitspreken voor de wethouder en ambtenaren dat de gemeente streeft naar meer toegankelijkheid voor mensen met een mobiliteitsbeperking.

In 2014 is het VN-verdrag handicap in werking getreden. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. In Den Haag liggen hier nog kansen, zo zijn nog niet alle haltes en vervoermiddelen bereikbaar voor mensen met een beperking. Mijn vraag aan de wethouder is dan ook hoe het kan dat vijf jaar later het VN-verdrag handicap in Den Haag weinig uitvoering heeft gekregen in het openbaar vervoer systeem in Den Haag? Is er inmiddels een actieplan opgesteld voor een toegankelijk OV systeem? En is daar een termijn aangekoppeld?

Voorzitter, mijn fractie sluit graag af dat bij een schaalsprong ov het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk moet worden en blijven. Mensen die het financieel al moeilijk hebben om rond te komen maar ook voor mensen met een beperking waarvoor het al een hele opgave is om überhaupt het ov te pakken. Een hoogwaardig maar wel fijnmazig en toegankelijk zowel fysiek als financieel openbaar vervoer voor ons inwoners is wat Den Haag nodig heeft.


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Vliegvuur op Scheveningen (jaarwisseling)

Lees verder

Bijdrage Rotonde Duinstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer